GDPR

SITE-UL www.ingineri.com.ro, denumit si agentie de recrutare, gestionat de societatea AGRIBUSINESSJOB TECH SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, detine sau urmeaza sa detina urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, data si locul nasterii, cod numeric personal, serie si numar act de identitate,  cetatenie, religie, stare civila, studii, situatie profesionala, scoli, cursuri, calificari, nivelul de comunicare a limbilor straine, telefon, experienta in munca, adresa de e-mail, functie, locuri de munca, situatie financiara, relatii de familie, date privind starea de sanatate fizica si psihologica in concordanta cu legislatia muncii, date din Curriculum Vitae, date bancare, date biometrice, foto, scrisori de recomandare si/sau caracterizari scrise de la job-uri/scoli,etc.

Baza legala pentru prelucrrea datelor: art. 6 si art. 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Termenul de prelucraea datelor este perioada nedeterminata.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: derluarea activitatilor specifice de recrutare (interviuri, selectie, probe de lucru), gestionarea resurselor umane (contract individual de munca, fisa postului etc.)

Drepturile candidatilor:

-dreptul de a accesa date si de  primi informatii despre utilizarea acestora;

-dreptul de a cere corectarea si/sau completarea de informatii (dreptul al rectificare);

-dreptul de a cere stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);

-dreptul de restrictiona utilizarea datelor;

-dreptul de a primi datele intr-un format portabil, la cerere;

-dreptul de se opune prelucrarii datelor;

-dreptul a isi retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor;

-dreptul de a apela catre Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

AVAND IN VEDERE PREVEDERILE DE MAI SUS SI ALE ART. 7 DIN REGULAMENTUL (UE) 2016/679 PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAEA DATELOR CU CARACETR PERSONAL SI PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE, EU, IN CALITATE DE CANDIDAT SI/SAU APLICANT LA JOB-URI/LOCURI DE MUNCA PUBLICATE IN ONLINE, SOCIAL MEDIA, ZIARE, REVISTE, AFISE, POSTERE, FLYERE, NEWS LATERRE, PPT-URI ETC, IMI EXPRIM ACORDUL CA SITE-UL WWW.INGINERI.COM.RO, DENUMIT SI AGENTIE DE RECRUTARE, GESTIONATE DE SOCIETATEA AGRIBUSINESSJOB TECH SRL, SA DETINA SI SA PRELUCREZE DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL.

Persoana responsabila cu prelucrarea datelor: Oprea Andrei, andrei.oprea@ingineri.com.ro, 0770705645